University of Oulu

Hengailua ruutujen välityksellä : yhteisöllisyys ja striimien katsomisen syitä Twitch-sivustolla

Saved in:
Author: Kaattari, Sami1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Cultural Anthropology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 50
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202308242974
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Kaattari, 2023
Publish Date: 2023-08-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Luoto, Tim
Reviewer: Heikkinen, Hannu
Description:

Tiivistelmä

Kulttuuriantropologian graduaiheeni on online-yhteisöllisyys ja siihen liittyvien motiivien syistä katsojan näkökulmasta Twitch-sivustolla, sillä haluan saada selville, että mitä erilaisia syitä striimien katsomisen takaa löytyy. Tämän lisäksi tutkin myös sitä, että millä tavalla yhteisöt muodostuvat Twitch.tv-sivustolla sekä millainen luonne online-yhteisöillä on verrattuna yhteisöihin ns. offline-maailmassa.

Livestriimaaminen eli reaaliaikainen suoratoistaminen on internetissä tapahtuvaa videokuvan lähettämistä suorana. Nykyisin videoiden suoratoistaminen pyörii paljolti videopelaamisen ympärillä, joista eräs suosituimmista suoratoistopalveluista on Twitch.tv. Livestriimaaminen on yleistynyt huimasti viimeisen 10 vuoden aikana.

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää syitä sille, että miksi ihmiset katsovat livestriimejä. Tämän lisäksi tutkin online-yhteisöjen ilmenemisen luonnetta sekä striimaajan ja katsojien välisiä vuorovaikutustapoja. Tutkimuksessani minua kiinnostaa myös se, että mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että striimaaja on kiinnostava.

Aineiston keruun aloitin ensimmäisenä havainnoimalla Twitch.tv-sivuston livestriimejä. En kohdistanut havainnointiani kehenkään tiettyyn striimaajaan saatikka mihinkään tiettyyn striimiin, vaan valitsin striimit, jotka lukeutuivat videopelistriimeiksi ja toisaalta sellaisia, jotka olivat Chatti-kategoriassa.

Toisena aineistonkeruumenetelmänä käytin puolistrukturoituja haastatteluita. Haastattelin viittä 20—29-vuotiaita henkilöitä, jotka aktiivisesti katsovat striimejä Twitch.tv-sivustolla. Osa haastatteluista suoritin kasvotusten, osan videohaastatteluna Zoomissa ja sähköpostihaastatteluna. Haastatteluiden teemoiksi nousivat erilaiset syyt sille, että mitkä tekijät saavat heidät hakeutumaan sivustolle ja viettämään aikaa striimejä katsellessa sekä kyselin heiltä siitä, että millä tavoin striimi-yhteisöt ja striimaajan ja katsojien välinen kanssakäyminen ilmenevät ja millä tavalla he itse määrittelisivät roolinsa katsojana.

Online-yhteisöt Twitchissä ovat hyvinkin samankaltaisia verrattuna perinteiseen käsitykseen yhteisöistä. Vertasin Twitchiä online-ympäristönä myös Oldenburgin kolmannen tilan -käsitteeseen, jollaisena Twitch toimii myös eräänlaisena kokoontumispaikkana, johon ihmisillä on vapaa pääsy.

Haastatteluissa kävi ilmi, että striimejä katsoessa striimaajan persoonallisuus näyttäisi olevan tärkeämmässä roolissa kuin itse striimattava sisältö. Tämän lisäksi aineistosta nousi esiin striimien viihteellisyys, joka koettiin tärkeänä osana katsomisen kokemusta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sami Kaattari, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.