University of Oulu

Älykkäät keräys- ja kuljetusratkaisut osana tulevaisuuden jätehuoltopalveluja

Saved in:
Author: Rajala, Roosa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Pages: 47
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202308312986
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Rajala, 2023
Publish Date: 2023-08-31
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Ylä-Mella, Jenni
Description:

Tiivistelmä

Ennusteiden mukaan jätteiden määrä tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Suomessa jätteiden määrän kasvu on ollut nopeampaa kuin bruttokansantuotteen kasvu. Se on huolestuttavaa. Tämän työn tavoitteena on tutustua Suomessa käytössä oleviin älykkäisiin ratkaisuihin, niiden toimintaan sekä vaikutuksiin jätehuollossa.

Tämä työ on kirjallisuuskatsaus, jossa perehdytään neljään älykkääseen ratkaisuun tapauskohtaisesti. Tuloksien perusteella älykkäitä ratkaisuja pystyttäisiin hyödyntämään jätehuollossa. Hyödynnettävyyden laajuus ja helppous vaihtelevat tapauksien välillä.

Smart collection and transport solutions as part of the waste management services of the future

Abstract

According to predictions, the amount of waste will increase in the future. In Finland, the growth of the amount of waste has been faster than the growth of the gross domestic product. It is alarming. The goal of this thesis is to get to know the intelligent solutions for waste management used in Finland, their operation, and effects.

This thesis is a literature review, where four innovative solutions are oriented case by case. Based on the results, intelligent solutions could be used in waste management. The extent and ease of usability varies between cases.

see all

Subjects:
Copyright information: © Roosa Rajala, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/