University of Oulu

Covid-19-pandemian vaikutus yritysten kannustinjärjestelmiin suomalaisissa pörssiyhtiöissä

Saved in:
Author: Neuvonen, Alina1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 52
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202308312988
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Neuvonen, 2023
Publish Date: 2023-09-01
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kallunki, Juha-Pekka
Reviewer: Kallunki, Juha-Pekka
Sahlström, Petri
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten Covid-19-pandemia on vaikuttanut OMXH 25 -indeksiin kuuluvien yritysten palkitsemisjärjestelmiin. Tutkimukseen on otettu yritysten tilinpäätöstiedot viideltä vuodelta, vuosilta 2017–2021, jotta pandemian vaikutukset saataisiin parhaiten esille johtopäätöksiä varten. Tutkimuksen päätutkimuskysymys on asetettu seuraavalla tavalla:

Miten Covid-19-pandemia on vaikuttanut yritysten kannustinjärjestelmiin?

Tutkielmassa päätutkimusmenetelmänä käytetään lineaarista monimuuttujaregressioanalyysia, jonka lisäksi tutkielmassa havainnollistetaan muuttujien välistä korrelaatiota korrelaatioanalyysin avulla ja selvitetään ylimmän johdon palkkioiden, liikevaihdon ja koko pääoman tuottoasteen muutoksia kuvioiden avulla. Tutkielmassa regressioanalyysi suoritetaan neljän regressiomallin avulla, jossa ensimmäisessä mukaan otetaan selitettävä ja selittävät muuttujat, toisessa ja kolmannessa regressiomallissa selitettävän ja selitettävien muuttujien lisäksi otetaan yksi kontrollimuuttuja mallia kohden. Viimeisessä, eli neljännessä regressiomallissa otetaan huomioon kaikki muuttujat, minkä pohjalta tehdään tutkielman lopulliset johtopäätökset.

Päätutkimuskysymyksen nojalla tutkimustulokset osoittavat, että selittävillä ja kontrollimuuttujilla on ollut positiivinen yhteys selitettävään muuttujaan. Toisin sanoen Covid-19-pandemia on vaikuttanut kannustinjärjestelmiin positiivisella tavalla. Kannustimien määrä on koronavuosina noussut enemmän, mikä on todennäköisimmin johtunut liikevaihdon kasvusta. Tutkimusaineistoon kuuluvien yritysten liikevaihto on kasvanut samassa suhteessa kuin kannustimien määrä tutkimuksen aikana. Tutkimustulokset osoittavat, että liikevaihdolla ja kannustinmaksuilla on vahva suhde.

see all

Subjects:
Copyright information: © Alina Neuvonen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/