University of Oulu

Vesiruton korjuulaitteiston ideointi

Saved in:
Author: Juntunen, Janne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202309042994
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Juntunen, 2023
Publish Date: 2023-09-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kurvinen, Emil
Description:

Tiivistelmä

Oulun yliopiston tehtävänä on kehittää vesiruton korjuulaitteistoa tehokkaammaksi osana Biomassat kiertoon Koillismaalla -hanketta. Vesirutto on haitallinen vieraslaji, joka rehevöittää vesistöjä. Hankkeen tavoitteena on tehdä vesistönhoidosta kannattavaa liiketoimintaa hyödyntämällä poistettua kasvimassaa maataloudessa. Tämän kandidaatintyön aiheena on ideoida erilaisia laitekonsepteja kehitystyötä varten.

Työssä esitellään kirjallisuuden avulla vesirutto kasvina ja sen tilannetta Suomessa. Laitekehitystä varten esitellään myös tuotekehitystyön periaatteita koneensuunnittelun perspektiivistä. Työn tuloksena syntyi liuta konsepti-ideoita, joita myös pisteytettiin arviointimatriisissa. Näitä ideoita voidaan lähteä jalostamaan kehitystyön edetessä kohti lopullista prototyyppiä.

Ideation of Elodea harvesting equipment

Abstract

As part of Biomass circulation in Koillismaa -project, the University of Oulu is responsible of developing more efficient equipment for harvesting Elodea waterweeds. Elodea Canadensis is an invasive species in Finland which causes eutrophication in water bodies. The overall goal of the project is to increase profitability of water management by utilizing waste aquatic plant mass in agriculture. The topic of this bachelor’s thesis was to brainstorm different equipment concepts for the development process.

This thesis introduces Elodea Canadensis as a plant and its current situation in Finland through literature. Principles of product development from a mechanical design perspective are also presented for the equipment development. As a result of this work, a series of concept ideas were generated and evaluated using an assessment matrix. These ideas can be further used and refined as development progresses towards the final prototype.

see all

Subjects:
Copyright information: © Janne Juntunen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/