University of Oulu

“In related news, Putin just ordered troops into Hogwarts” : intertextuality in the jokes of network late-night talk show monologues

Saved in:
Author: Uusitalo, Joonas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202309063001
Language: English
Published: Oulu : J. Uusitalo, 2023
Publish Date: 2023-09-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Haddington, Pentti
Description:

Abstract

This thesis examines the intertextuality’s role in the jokes of late-night talk show monologues. The main goal is to apply Kristeva’s, Riffaterre’s and Saussure’s theories of intertextuality in conjunction with Rashkin and Attardo’s General Theory of Verbal humor to figure whether intertextuality is aleatory or obligatory to the jokes presented in the monologues.

The data for this thesis has been collected from the four most watched network late night talk shows: Late Night with Seth Meyers (NBC), The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (NBC), The Late Show with Stephen Colbert (CBS) and Jimmy Kimmel Live! (ABC). The monologues were aired between March and May of 2022. 15 jokes from each of the shows were chosen to best represent the variety of intertextual references in the jokes. These were analyzed and categorized based on how intertextuality affects the srcipt opposition necessary for the jokes to work.

The findings include that monologue jokes have intertextual references in both the setups and punchlines. When in setups, the role of intertextuality is to establish and restrict scripts, making the intertextuality obligatory for the joke. In punchlines, intertextuality is obligatory, as the intertextual reference is usually the punchline that creates script opposition. Visual references in the setup were usually not obligatory, as they were often complementing the reference made verbally. Similarly in the punchline, visual references were often aleatory, but there were also jokes where the image was the only element creating script opposition, thus being obligatory.

”In related news, Putin just ordered troops into Hogwarts” : intertekstuaaliset viittaukset late-night ohjelmien monologien vitseissä

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa tarkastellaan intertekstuaalisuuden roolia yhdysvaltalaisten myöhäisillan talk show -ohjelmien monologien vitseissä. Päätavoitteena on soveltaa Kristevan, Riffaterren ja Saussuren teorioita intertekstuaalisuudesta yhdessä Rashkinin ja Attardon yleisen verbaalisen huumorin teorian (general verbal theory of humor) kanssa sen selvittämiseksi, onko intertekstuaalisuus monologeissa esitetyille vitseille kohentavaa (aleatory) vai välttämätöntä obligatory.

Tämän tutkielman aineisto on kerätty neljästä katsotuimmasta yhdysvaltalaisesta myöhäisillan talk show -ohjelmasta: Late Night with Seth Meyers (NBC), The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (NBC), The Late Show with Stephen Colbert (CBS) ja Jimmy Kimmel Live! (ABC). Monologit esitettiin ohjelmissa maaliskuun ja toukokuun 2022 välisenä aikana. Kustakin ohjelmasta valittiin 15 vitsiä, jotta ne edustaisivat parhaiten vitseissä esiintyvien intertekstuaalisten viittausten moninaisuutta. Näitä analysoitiin ja luokiteltiin sen perusteella, miten intertekstuaalisuus vaikuttaa vitsin edellyttämään skriptien ristiriitaan (script opposition).

Analyysistä nähdään, että monologivitseissä on intertekstuaalisia viittauksia sekä vitsien alustuksissa, että vitsin kärjessä. Kun intertekstuaalisuus esiintyy alustuksessa, intertekstuaalisuuden tehtävänä on luoda ja rajoittaa skriptejä, jolloin intertekstuaalisuus on vitsin kannalta välttämätöntä. Vitsin kärjessä intertekstuaalisuus on välttämätöntä, sillä intertekstuaalinen viittaus on yleensä se elementti, joka luo skriptien ristiriitaa. Visuaaliset viittaukset eivät yleensä olleet välttämättömiä, koska ne usein täydensivät verbaalista viittausta. Vastaavasti vitsin kärjessä visuaaliset viittaukset olivat usein kohentavia, mutta oli myös vitsejä, joissa kuva oli ainoa skriptien ristiriitaa luova elementti, joten se oli välttämätön.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joonas Uusitalo, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/