University of Oulu

Antureiden käyttö roboteissa

Saved in:
Author: Zakai, Ali1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202309073003
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Zakai, 2023
Publish Date: 2023-09-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Louhisalmi, Yrjö
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatin tutkielman tavoitteena oli tuoda esille antureiden käyttöä, merkitystä ja toimintaa roboteissa. Tutkielmassa esitellään lukijalle yleisesti käytettyjä antureita roboteissa sekä käydään läpi niiden sovellutuksia.

Tutkimusmenetelmänä on pääasiassa käytetty aiheeseen sopivia tietokannoista löytyviä artikkeleita, joihin on viitattu tarpeen mukaan.

Use of sensors in robots

Abstract

The aim of this bachelor’s thesis was to highlight the use, importance and function of sensors in robots. The thesis introduces the reader to commonly used sensors in robots and discusses their applications.

The research method used is mainly based on relevant articles from databases, referred to where appropriate.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ali Zakai, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/