University of Oulu

Sähkötupakan vaikutukset suun terveyteen

Saved in:
Author: Suokko, Suvi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Pages: 23
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202309113010
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Suokko, 2023
Publish Date: 2023-09-11
Thesis type: Other thesis
Tutor: Tanner, Tarja
Reviewer: Laitala, Marja-Liisa
Tanner, Tarja
Description:

Tiivistelmä

Sähkötupakka kehitettiin 2000-luvun alussa Kiinassa, ja tämän jälkeen se on saavuttanut suosiota erityisesti nuorten keskuudessa. Sähkötupakkaa on perinteisesti mainostettu halvempana ja terveellisempänä vaihtoehtona tupakoinnille, ja tämä osaltaan selittääkin sen laajaa käyttäjäkuntaa esimerkiksi Yhdysvalloissa. Sähkötupakka muistuttaa sekä ulkonäöltään että käyttötavaltaan normaalia tupakkaa. Erona normaaliin tupakkaan on kuitenkin se, että sähkötupakka pitää sisällään sähkötupakkanesteen, joka muuttuu helpommin hengitettävään muotoon, aerosoliksi, käytön yhteydessä. Sähkötupakkaneste sisältää useita terveydelle haitallisia aineita, kuten nikotiinia ja höyrystettynä haitallista propyleeniglykolia ja glyserolia. Sähkötupakoinnin haitallisista vaikutuksista terveyteen on olemassa varsin vähän tutkimustietoa. Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on kuitenkin selvittää nykyisen tutkimustiedon valossa, millaisia vaikutuksia sähkötupakoinnilla on suun terveyteen. Suun terveyttä on käsitelty tässä katsauksessa kolmena eri kokonaisuutena: parodontiitti, karies ja limakalvosairaudet. Tutkimuksista on esimerkiksi selvinnyt, että parodontiitille tyypillisten tulehduksellisten sytokiinien (kuten TNF-α ja IL-1β) tasot ovat korkeampia sähkötupakoitsijoilla tupakoimattomiin verrattuna. Lisäksi in vitro kokeissa on havaittu, että sähkötupakoinnilla on useita negatiivisia vaikutuksia ikenen soluihin, esimerkiksi apoptoosin sekä oksidatiivisen stressin lisääntyminen. In vitro kokeissa on myös havaittu sähkötupakoinnin lisäävän kariogeenista riskiä lisäämällä esimerkiksi streptococcus mutansin kiinnittymistä sekä kasvua hampaan pinnoilla. Lisäksi tutkimuksista on esimerkiksi selvinnyt, että sähkötupakoitsijoilla tapahtuu suun ja ruokatorven syöpää aiheuttavan N’nitrosonornikotiinin endogeenistä muodostumista. Yleistäen voidaan todeta, että sähkötupakoinnilla on hyvin samankaltaisia haitallisia vaikutuksia suun terveyteen kuin normaalilla tupakalla, joskin vaikutukset ovat vähäisempiä. Tulevaisuudessa tarvittaisiin erityisesti pitkäaikaistutkimuksia aiheesta, sillä niitä ei juurikaan ole.

see all

Subjects:
Copyright information: © Suvi Suokko, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/