University of Oulu

Tekoälyn merkitys talouskasvulle

Saved in:
Author: Haapalainen, Juuso1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 57
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202309123024
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Haapalainen, 2023
Publish Date: 2023-09-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Puhakka, Mikko
Koivuranta, Matti
Reviewer: Puhakka, Mikko
Koivuranta, Matti
Description:

Tiivistelmä

Teknologinen kehitys on ajautunut siihen pisteeseen, jossa tekoäly on jo varteenotettava talouskasvun ajuri. Tämä kehitys kuvastaa tilannetta, jossa tekoäly voi auttaa maailman talouksia kehittymään ennennäkemätöntä vauhtia, mutta myös aiheuttaa tietynlaisia uhkakuvia. Tähänastinen kehityksemme on vaikuttanut niin tuottavuuteen, työmarkkinoihin kuin innovaatioihinkin. Mutta erot kokonaistuotannossa ovat silti todella suuria eri maiden välillä. Tekoälyn vaikutukset talouteemme ovat siis laajoja, mutta ne eivät jostain syystä tavoita vielä kaikkia maapallolla. Tämä tutkielma on keskittynyt selvittämään teknologisen kehityksen sekä tekoälyn vaikutuksia talouteen tuottavuuden, työllisyyden sekä innovaatioiden osalta. Myös taloudellinen singulariteetti nousee keskiöön.

Tutkielman tarkoituksena on käydä läpi talouskasvuun vaikuttavat tekijät teknologian, tuottavuuden, työmarkkinoiden ja innovaatioiden näkökulmasta sekä perehtyä mihin asti teknologiamme voikaan kehittyä. Niin sanottu taloudellinen singulariteetti on nykypäivänä aiheellinen käsite, mutta voimmeko oikeasti päätyä pisteeseen, jossa jokin ihmisen tekemä keksintö jää ihmisen viimeiseksi keksinnöksi. Tutkielmassa käytetty kirjallisuus on haettu Oulun yliopiston käyttämistä tietokannoista koskien teknologista muutosta, tekoälyä sekä talouskasvua. Kirjallisuuden sekä artikkeleiden perusteella on esitetty, miten talouskasvu on kehittynyt viime- sekä tällä vuosituhannella ja mitä voisi olla odotettavissa tulevaisuudessa tekoälyn kehityksen myötä.

Tekoälyn vaikutukset talouskasvuun ovat ajankohtainen aihe aina poliittisesta päätöksenteosta lähtien. Taloustieteessä aihe on noussut esille myös aikaisemminkin, mutta tutkimuksen kohdistuminen tähän aihealueeseen on lisääntynyt merkittävästi tällä vuosituhannella. Teknologinen kehitys ja tekoäly tulevat koskettamaan tulevaisuudessa meidän koko yhteiskuntaa jokaisella asteella. Pahimmassa tai parhaimmassa tapauksessa kehitys voi johtaa lopulta taloudelliseen singulariteettiin, josta paluuta entiseen ei enää ole.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juuso Haapalainen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/