University of Oulu

Kerrostalo Ikaalisiin

Saved in:
Author: Lahtinen, Pihla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 20.2 MB)
Pages: 13
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202309133035
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Lahtinen, 2023
Publish Date: 2023-09-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Pihlajaniemi, Janne
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintyöni koostuu koko lukuvuoden mittaisesta yhteisprojektista. Tähän sisältyy asemakaavasuunnittelu, asuntosuunnittelu ja rakennesuunnittelu. Omassa työssäni painotin nykyarkkitehtuurin asuntosuunnittelua.

Yhteisprojektissa halusin tutkia keskustaan sijoittuvien uusien ja vanhojen kerrostalojen vuoropuhelua sekä pienkerrostalojen sijoittumista puistoalueiden läheisyyteen. Asemakaavakurssilla suunnittelin Ikaalisten keskustaan Vanhan kauppalan alueelle viherkäytävän, jonka läheisyyteen kerrostaloni sijoittuu. Lisäämällä Vanhaan kauppalaan puistoalueita keskustasta muodostui vihreämpi, kevytliikenneystävällinen kaupunkimiljöö. Viherpolku johdattaa keskustan länsipuolella sijaitsevalle Pesäpallopuistolle, joka tarjoaa järvinäköalan sekä tilaa aktiviteeteille läpi vuoden.

Ikaalisten keskustassa vallitseva rakennuskanta oli entuudestaan matalaa asuinkerrostaloa. Päätin lähteä uudistamaan asuinkerrostalokortteleita sijoittelemalla kerrostalot siten, että rakennusten keskelle muodostuisi yhteinen piha. Tontti, jolle työstämäni kerrostalo sijoittuu, sijaitsee korttelin lounaisosassa. Ikaalisten topografia innoitti minua sijoittamaan asuinkerrostaloja vaihtelevaan maastoon. Kerrostalon suunnitteluprosessissani käytin hyödyksi tontin etelään laskevaa maastoa. Tämä näkyy vahvasti asuinkerrostalon julkisivussa, joissa rakennuksen päädyt ovat irti maasta. Julkisivumateriaaleiksi valikoitui maalattu betoni ja lämpökäsitelty kuusi, jota käytin myös ikkunoiden karmeissa yksityiskohtina. Lämpökäsitelty kuusi valikoitui sen säänkestävyyden vuoksi, ja betoni sen kontrastiksi.

Asuntosuunnittelussa kiinnitin erityistä huomiota asuntojen pohjaratkaisun toimivuuteen, sekä kerrostaloasumisen mahdollisuuksiin tarjota monipuolisia yhteistiloja. Suunnittelemassani kerrostalossa on kaksi rappua, joista on pääsy kellarissa sekä maantasokerroksessa sijaitseviin yhteiskäyttötiloihin. Kellarikerroksessa sijaitsevan saunaosaston yhteiskäyttöä halusin tehostaa lisäämällä saunan yhteyteen uima-altaan. Näin saunaosastolle saatiin laajempaa käyttöä ympäri vuorokauden. Lähialue kannustaa ihmisiä käyttämään kevyttä liikennettä, joten halusin sijoittaa pyörävaraston maantasokerrokseen, jonne on vaivaton kulku pihalta sekä molemmista rapuista. Yhteisiä tiloja pyrin luomaan myös pihapiiriin. Pihasuunnittelussa tavoitteenani oli luoda hyvin perustellut kulkureitit, joiden avulla sain häivytettyä julkisen puiston ja yksityisen pihapiirin rajaa. Tontin maaston muoto tarjosi mahdollisuuden luoda pihapiiriin kerroksellisuutta, jonka toteutin kasvillisuuden ja kulkureittien sijoittelulla. Puistoalueen puiden läpi siivilöityvän sekä etelästä paistavan suoran luonnonvalon toin asuntoihin korkeilla ikkunoilla, jotka pyrin sijoittamaan siten, että jokaisessa asunnossa valoa pääsisi sisään vähintään kahdelta eri suunnalta.

Kokonaisuudesta muodostui puistoalueen kanssa yhteen sulautuva kerrostalo, joka tukee Ikaalisten Vanhan kauppalan keskustan aktivoimista. Kerrostalon maltillisesta korkeudesta huolimatta, herättää rakennus keskustelua julkisivujen materiaalivalinnoilla sekä leikkisällä, epäsymmetrisellä aukotuksella. Kerrostalon monipuolisissa, kooltaan vaihtelevissa asunnoissa korostuu mukavuus ja laadukkuus, joiden ansiosta alueelle saadaan kirjava asukaskanta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pihla Lahtinen, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.