University of Oulu

Kerrostalo Ikaalisiin

Saved in:
Author: Kinnunen, Silva1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 21.3 MB)
Pages: 10
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202309133036
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Kinnunen, 2023
Publish Date: 2023-09-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Pihlajaniemi, Janne
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintyöni aihe on puurakenteinen kerrostalo Ikaalisen Vanhaan Kauppalaan. Työ on yhteisprojekti, joka koostuu asemakaavasuunnittelun-, nykyaikaisen arkkitehtuurin-, asuntosuunnittelun- ja rakennusopin kursseista. Näistä kursseista työni pääpaino on asuntosuunnittelun osuudessa.

Asemakaavakurssilla suunnittelun kohteena oli useamman korttelin alue Vanhasta Kauppalasta, sekä Toivolansaari. Yleissuunnitelmassani kiinnitin erityisesti huomiota erilaisten katutilojen muodostumiseen, kerroskorkeuksien madaltumiseen rinteiden viettäessä alas, sekä laajoihin viherväyliin. Näiden muutosten myötä halusin taata asukkaille mahdollisimman rauhallisia ja vehreitä sisäpihoja, esteettömät näkymät Kyrösjärvelle, sekä monipuoliset ja houkuttelevat ulkoiluyhteydet.

Tarkemmin tarkasteltavaksi alueeksi, sekä kerrostaloni tontiksi, valitsin Vanhan Kauppalan pohjoisosassa sijaitsevan idyllisen rantatontin. Lähdin hahmottelemaan kolmen pistemäisen kerrostalon kokonaisuutta niin, etteivät ne peitä toistensa näkymälinjoja vaan muodostavat yhdessä suojaisan- ja tasa-arvoisen pihapiirin. Yhteisöllisen pihan lisäksi halusin yhteisiä toimintoja ja palveluita myös sisätiloihin, jolloin asukkailla on mahdollista tutustua toisiinsa ympäri vuoden.

Kerrostaloni suunnittelun lähtökohtana oli puumateriaali, sillä sitä esiintyy Vanhassa Kauppalassa runsaasti. Pienipiirteisyydellä ja erottuvalla detaljiikalla halusin tuoda Ikaalisen uudisrakentamiskulttuuriin herkkyyttä, joka ei riitele vanhojen puutalokortteleiden kanssa. Kerrostaloon suunnittelin viihtyisiä ja käytännöllisiä asuntoja erikokoisille perheille. Yhteiskäyttötilojen ja pihan suunnitelulla muodostui kerrostaloympäristöön kodikkaita ja turvallisia oleskelutiloja, sekä mahdollisuuksia harrastamiselle ja vapaa-ajan vietolle.

Tavoitteenani oli luoda ympäristöä kunnioittava, viihtyisä, teknisesti toteuttamiskelpoinen, rakentamismääräykset huomioiva ja arkkitehtonisilta ratkaisuiltaan laadukas puukerrostalo ympäristöineen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Silva Kinnunen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/