University of Oulu

Ainetta lisäävän valmistuksen vaikutus koneensuunnitteluun

Saved in:
Author: Vimpari, Joonas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202309143039
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Vimpari, 2023
Publish Date: 2023-09-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Lahtinen, Hannu
Description:

Tiivistelmä

Työn tarkoituksena on selvittää miten ainetta lisäävät valmistusmenetelmät vaikuttavat koneensuunnitteluun. Vaikka suunnittelunäkökulma on pääosassa, perehdytään luonnollisesti myös ainetta lisääviin valmistustekniikoihin, niiden ominaisuuksiin ja kyseisien menetelmien avulla valmistettujen kappaleiden tyypillisiin sovelluskohteisiin. Niitä käsitellään, jotta tiedetään millaisia osia ja kokoonpanoja lisäävin valmistusmenetelmin on mahdollista valmistaa. Työssä esitellään myös perinteisiä ja yleisesti käytössä olevia koneensuunnittelumetodeja lyhyesti. Niiden jälkeen käsitellään tarkemmin koneensuunnittelua ainetta lisäävien valmistusmenetelmien näkökulmasta. Lisäksi selvitetään ainetta lisäävien valmistusmenetelmien tyypillisiä piirteitä, ominaisuuksia ja niiden vaikutuksia suunnitteluun. Työssä käydään läpi myös suunnitteluprosessi, jossa on huomioitu ainetta lisäävät valmistusmenetelmät.

Vaikka suunnittelunäkökulma on työn päätarkoitus, saa siitä hyvin yleistä tietoa liittyen ainetta lisäävään valmistukseen. Työ on toteutettu kirjallisuuskatsauksena.

The effect of additive manufacturing on machine design

Abstract

The purpose of this work is to solve how additive manufacturing effects on machine design. Although the main focus is on design, also additive manufacturing methods, their properties and the typical applications of the pieces manufactured using these methods are examined. Those are dealt in order to know what kind of parts and assemblies are possible to produce with additive manufacturing. Traditional and commonly used machine design methods are also briefly introduced in this study. After this, machine design is discussed in more detail in the perspective of additive manufacturing. In addition, the typical features and properties of additive manufacturing methods are examined and their effects on design. Furthermore, the design process which takes into account additive manufacturing methods will be studied.

Even though the design aspect is the main purpose of this study, you can get very basic information regarding additive manufacturing in the study. This work has been carried out as a literature review.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joonas Vimpari, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/