University of Oulu

Kiertotalous osana tuotekehitysprojektia

Saved in:
Author: Kuivila, Aapo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202309183046
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kuivila, 2023
Publish Date: 2023-09-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Aaltonen, Kirsi
Description:

Tiivistelmä

Kiertotalousajattelu on uusi aihe nykyisessä yhteiskunnassa, mikä on syntynyt ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen seurauksena. Viime aikoina kiertotalouden merkitys on kasvanut valtavasti, sillä raaka-aineista on pulaa ja toimitusketjujen varmuus on heikentynyt. Yhteiskunnassa innovatiivisuus on keskeistä ja yritykset sekä organisaatiot, pyrkivät olemaan innovatiivisia, jotta voivat säilyttää kilpailukykynsä. Tämän takia monet yritykset toteuttavat tuotekehitysprojekteja. Työn tavoitteena on kirjallisuuskatsauksen avulla selvittää, kuinka kiertotalous näkyy tuotekehityksessä ja miten kiertotaloutta edistetään tuotekehitysprojektissa.

Tutkimuksessa selvisi, että organisaatioiden tulee investoida runsaasti resursseja kiertotalouspohjaiseen liiketoimintaan siirtyessä. Kun organisaatioilla on selkeä strategia, ne voivat alkaa implementoida kiertotaloutta myös osaksi tuotekehitystään. Tuotekehitysprojektin jokaisessa vaiheessa voidaan edistää kiertotaloutta. Pääperiaatteina kiertotalouden edistämiselle on jätteen kierrättäminen, tuotteiden ja materiaalin arvon pitäminen korkealla koko elinkaaren ajan. Tämä näkyy tuotekehityksessä materiaalivirtojen kaventamisella, tuotteen käyttöiän pidentämisellä ja uudelleen käytettävillä komponenteilla.

Työ tarjoaa kokonaiskuvan kiertotaloudesta sekä geneerisestä tuotekehitysprojektista ja siitä, kuinka organisaatiot yhdistävät kiertotaloutta tuotekehitysprojekteihin.

Circular economy as part of a product development project

Abstract

Circular economy is a new topic today, which has arisen as a result of climate change and sustainable development. Currently, the importance of the circular economy has increased enormously, as there is a shortage of raw materials, and the security of supply chains has weakened. In society, innovation is a growing trend, and many companies and organizations have to be innovative in order to maintain their competitiveness. Because of this, companies implement product development projects. The goal of the work is to use a literature review to find out how the circular economy is reflected in product development and how the circular economy is nourished in a product development project.

The research revealed that organizations must invest a lot of resources when moving to a circular economy business model. When organizations have a clear strategy, they can start implementing the circular economy in product development as well. A circular economy can be promoted at every stage of a product development project. The main principles for promoting the circular economy are recycling waste, keeping the value of products and materials high, and renewing nature. This can be seen in product development by narrowing material flows, extending the product’s service life, and using reusable components.

The work provides an overall picture of the circular economy and the generic product development project and how organizations combine the circular economy with product development projects.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aapo Kuivila, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.