University of Oulu

Teräksen jatkuvavalun hallinta

Saved in:
Author: Haavisto, Valtteri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 21
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202309193055
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Haavisto, 2023
Publish Date: 2023-09-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Ruuska, Jari
Sorsa, Aki
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön aiheena on teräksenvalmistuksessa käytettävä jatkuvavaluprosessi ja sen hallinta. Työn tavoitteena on esitellä jatkuvavaluprosessi osana nykyaikaista teräksenvalmistusta, sekä tuoda esille jatkuvavalukoneen ohjauksessa käytettyjä automaatioratkaisuja. Työ on toteutettu kirjallisuuskatsauksena tarkastellen aiheesta aiemmin tehtyjä julkaisuja ja valukoneen säätöratkaisuja tarjoavien yritysten internetsivuja.

Jatkuvavalun hallinta perustuu nykypäivänä jo suurelta osin matemaattisten mallien käyttöön. Monimutkainen teräksen jähmettymisprosessi on haastava mallinnettava, mutta se parantaa olennaisesti prosessin toimintaa. Tässä työssä pohditaan nykypäivän jatkuvavalun haasteita ja esitellään tulevaisuuden näkymiä ja ratkaisuja valukoneiden automaation ja hallinnan osalta.

Control of continous casting in steelmaking

Abstract

This bachelor’s thesis presents the continuous casting process and automation solutions related to its control. The thesis is implemented as a literature review by examining previous studies on the subject and the websites of companies offering casting machine control solutions.

Mathematical models play a major role in controlling today’s continuous casting process. The complex solidification process of steel poses challenges to the modelling, but it also substantially improves its operation. In this work, these challenges have been considered, as well as the future of casting machines and their automation.

see all

Subjects:
Copyright information: © Valtteri Haavisto, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/