University of Oulu

Radan investointihankkeiden kiertotalous

Saved in:
Author: Rantaeskola, Carita1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.4 MB)
Pages: 93
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202309193065
Language: Finnish
Published: Oulu : C. Rantaeskola, 2023
Publish Date: 2023-09-20
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Tuomela, Anne
Leviäkangas, Pekka
Reviewer: Leviäkangas, Pekka
Tuomela, Anne
Description:

Tiivistelmä

Kiertotalous perustuu jätteiden määrän minimointiin pyrkien samalla resurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen. Tämä lähestymistapa edistää resurssien uudelleenkäyttöä ja ympäristönsuojelua sekä säästää samalla kustannuksia. Kiertotalous edistää kestävää rakennettua ympäristöä pyrkimällä syrjäyttämään lineaarisen talousmallin.

Tämän diplomityön tarkoituksena oli kehittää radan investointihankkeiden kiertotaloutta ja löytää keinoja radan investointihankkeiden kiertotalousprosessin kehitykseen kiertotalouden näkökulmasta Väyläviraston tuloksellisuuden parantamiseksi. Tutkimuksessa arvioitiin ensin, kuinka Väylävirasto on sisällyttänyt kiertotalouden periaatteet ohjeistuksiin. Tämän jälkeen tarkasteltiin, miten kiertotalous voidaan integroida paremmin radan investointihankkeiden eri hankevaiheisiin. Lopuksi arvioitiin, miten Väyläviraston ohjeistuksia tulisi kehittää kiertotalouden edistämiseksi. Näitä tutkimuskysymyksiä selvitettiin kirjallisuustutkimuksen ja haastattelututkimuksen avulla.

Väyläviraston ohjeissa havaittiin olevan varsin vähän mainintoja radan kiertotaloudesta. Haastattelujen perusteella voitiin todeta, että Väyläviraston edustajien ja muiden toimijoiden piirissä kiertotaloutta pidetään tärkeänä ja sitä halutaan edistää. Tässä diplomityössä kehitettiin uusi kiertotalousprosessi, joka luo pohjaa toimintatapojen yhtenäistymiselle ja selkeyttää kiertotalouden merkitystä radan investointihankkeissa.

Circular economy in railway investment projects

Abstract

The circular economy minimises the amount of waste to a minimum whilst using resources efficiently. The circular approach favours resource reuse and environmental protection, all while saving costs. The circular economy contributes to a sustainable built environment by shifting from the linear economic model to a circular one.

The purpose of this master’s thesis was to study the circular economy aspects of railway investment projects and identify ways to enhance the circular economy process of the Finnish Transport Infrastructure Agency. To achieve this, the study first evaluated how the Finnish Transport Infrastructure Agency has incorporated circular economy principles into their guidelines. Following this, it is examined how circular economy can be better integrated into various stages of railway investment projects. Finally, an assessment was made of the need to improve the guidelines and standards of the Agency. These research questions are methodologically addressed through a combination of literature review and interview research methods.

Reviewing the guidelines of the Agency for this master’s thesis revealed that there are only few mentions of circular economy. Based on the interviews conducted the representatives of the Agency as well as other stakeholders acknowledged the importance of the circular economy for railway investment projects and were eager to promote it. This thesis suggests an improved circular economy process for the Agency. The suggested process offers a foundation for standardising practices and clarifying the significance of the circular economy in railway investment projects.

see all

Subjects:
Copyright information: © Carita Rantaeskola, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.