University of Oulu

Funktionaalisten ryhmien luominen biomassapohjaisiin aktiivihiiliin ja ryhmien vaikutus adsorptioon

Saved in:
Author: Perez, Cristina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Chemistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 42
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202309213074
Language: Finnish
Published: Oulu : C. Perez, 2023
Publish Date: 2023-09-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kangas, Teija
Tuomikoski, Sari
Reviewer: Kangas, Teija
Tuomikoski, Sari
Description:

Tiivistelmä

Aktiivihiili on maailman käytetyin adsorbentti. Sitä tuotetaan vuosittain merkittäviä määriä ja tutkitaan jatkuvasti eri puolilla maailmaa. Aktiivihiilellä saa puhdistettua jäteveden epäpuhtauksista sen huokoisuuden ansiosta. Aktiivihiiltä voidaan valmistaa biomassapohjaisista materiaaleista, kuten sahanpurusta. Aktivoinnin ja aktiivihiileen tehtyjen käsittelyjen myötä, sen pinnalle muodostuu myös erilaisia funktionaalisia ryhmiä, jotka parantavat adsorptiota. Funktionaalisia ryhmiä voi havaita erilaisilla analyysimenetelmillä, kuten IR, FTIR, XPS, Boehm-titraus ja XRD. Aktiivihiilen adsorptiokapasiteetti määritetään panos- tai kolonnikokeilla.

Tähän kirjallisuuskatsaukseen on kerätty tietoa aktiivihiilistä, joita on käsitelty mm. hapetusmenetelmällä, urea/melamiini-seoksella, lämpökäsittelyllä ja aktivointireagensseilla. Kirjallisuuskatsauksessa siis esitellään tutkimuksia, joissa on (esi)käsitelty puupohjaisia aktiivihiiliä ja/tai käytetty erilaisia aktivointimenetelmiä. Lisäksi esitellään tutkimuksissa havaitut funktionaaliset ryhmät. Funktionaalisuutta on tutkittu erilaisilla analyysimenetelmillä, jotka on myös esitelty tässä tutkimuksessa. Aktiivihiilten adsorptiokapasiteetteja alkuperäisten ja aktivoitujen materiaalin välillä vertaillaan todisteena adsorption parantumisesta.

Yleisimmät funktionaaliset ryhmät, joita havaittiin puupohjaisen aktiivihiilen pinnalla, olivat -C=O, -C-O, -C-C-, -C=C- ja -OH. Kyseisten funktionaalisten ryhmien fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet tukevat jätevesien epäpuhtauksien adsorptiota aktiivihiileen. Käsittelemättömissäkin aktiivihiilissä havaitaan näitä ryhmiä, mutta lisäkäsittelyt tehostavat adsorptiota. Pro gradu -tutkielmassa tarkastellut tutkimukset osoittivat, että hapetus on varma valinta adsorption parantamiseen epäpuhtaudesta riippumatta. Muut käsittelytavat toimivat joissakin tutkimuksissa, mutta tutkimusten niukkuus rajoittaa yleistysten muodostamista

see all

Subjects:
Copyright information: © Cristina Perez, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.