University of Oulu

Teräsristikon mitoitusperiaatteiden vertailu

Saved in:
Author: Turpeinen, Teemu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202309223075
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Turpeinen, 2023
Publish Date: 2023-09-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kangaspuoskari, Matti
Description:

Tiivistelmä

Tämän työn tarkoituksena on vertailla kahta tyypillisintä ristikon mitoitusperiaatetta,sauva- ja palkkimallia. Aluksi perehdytään aiheen kirjallisuuteen sekä ohjeistuksiin ja rajataan tutkimusongelman määrittelyjä niin, että se laajuuteensa nähden riittää tuottamaan vertailukelpoisia tuloksia.

Itse kokeellisessa osiossa, ristikon sauvavoimat ratkaistaan käyttäen sauva- sekä palkkimallia, jonka jälkeen suoritetaan yläpaarteen mitoitus kahdella yllä mainitulla menetelmällä ja niiden tuottamilla arvoilla. Mitoituksia suoritetaan siis kaksi kappaletta. Apuna ristikon geometrian laadinnassa käytetään Autodeskin AutoCAD -ohjelman 2022-vuoden versiota, sauvavoimien ja mitoituksen vertailutuloksien saamiseksi Autodeskin Robot Structural Analysis Professional -ohjelman 2022-vuoden versiota sekä analyyttiseen ratkaisuun PTC Mathcad Prime 7.0 -ohjelmaa ja tarvittaessa Microsoft Ecxel-ohjelmaa.

Vaikka aiheesta onkin tarjolla paljon huomattavasti yksityiskohtaisempaakin materiaalia, voi tämä työ tarjota sopivasti tietoa tiiviissä paketissa sekä apua aiheeseen tutustuvalle. Tulokset ovat sikäli yleishyödyllisiä, että sopivasti ongelman rajauksia ja lähtöarvoja muuttamalla, voi samaa menetelmää soveltaa muissakin vastaavanlaisissa analyyseissä.

Comparison of the analysis of steel truss

Abstract

The purpose of this bachelor’s thesis is to compare the two of the most typical principles of analysis types for truss, method of joint and method of section. At first, we familiarize ourselves with the subject’s literature and guidelines and narrow down the definitions of the research problem so that, given its scope, it is sufficient to produce comparable results.

In the experimental section, the rod forces of the truss are solved using two (say these) different methods, after which the analysis of the truss will be performed utilizing the two different methods mentioned above. Therefore, two analyses are performed. The 2022 version of Autodesk’s AutoCAD program is used to help plan the geometry, the 2022 version of Autodesk’s Robot Structural Analysis Professional program is used to obtain comparative results of rod forces and analysis, and the PTC Mathcad Prime 7.0 program and the Microsoft Excel program are used for the analytical solutions.

Even though there is much more detailed material available on the subject, this work can offer help to those familiar with the subject by gathering information to a compact form. The results are generally useful to the extent that by appropriately changing the boundaries and starting values of the problem, the same method can be applied in other similar analyses.

see all

Subjects:
Copyright information: © Teemu Turpeinen, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.