University of Oulu

Työuupumus hyvinvoinnin uhkana : johdon keinot työuupumuksen ennaltaehkäisyyn

Saved in:
Author: Tihinen, Janina1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Bachelor's Programme in Economics and Business Administration
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 53
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202309223077
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Tihinen, 2023
Publish Date: 2023-09-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Heikka, Eija-Liisa
Description:

Tiivistelmä

Kuinka organisaation johto voi omalla toiminnallaan ennaltaehkäistä työntekijöiden työuupumusta? Tämä tutkielma pyrkii löytämään syitä yleistyneen työuupumuksen taustalla ja tarjoamaan organisaation johdolle näkökulmia ja keinoja siihen, mitä organisaatiossa voidaan tehdä työuupumuksen ennaltaehkäisemiseksi. Tutkielmassa esitellään työuupumuksen neljän ulottuvuuden malli, jonka avulla tarkastellaan organisaation sisäistä työhyvinvointia. Työuupumuksen lisääntyessä yhteiskunnassamme ja globaalisti on entistä tärkeämpää toimia uupumuksen ennaltaehkäisemiseksi varhaisessa vaiheessa ja osata kiinnittää huomiota oikeisiin asioihin. Jokaisen johtajan tulisi perehtyä työuupumukseen ilmiönä. Varhaisen vaiheen interventio on kaikista kustannustehokkain tapa hoitaa työuupumus niin yksilön, organisaation kuin yhteiskunnankin kannalta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Janina Tihinen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/