University of Oulu

Äänen kulkeutuminen rakennuksessa

Saved in:
Author: Junttila, Hannes1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202310033095
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Junttila, 2023
Publish Date: 2023-10-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Lahtinen, Hannu
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintyössä tarkastellaan rakennuksen ääniominaisuuksia. Työn tarkoituksena ja tavoitteena on selvittää leirikeskuksen seinä-, lattia-, yläpohja- ja LVI-ratkaisuiden perusteella, kuinka hyvät tämänhetkiset ääniominaisuudet ovat ja miten niitä voisi parantaa kyseisessä rakennuksessa. Työssä käytetään vastaaviin seinärakenteisiin tehtyjä äänitutkimuksia, jotka soveltuvat myös kyseiseen rakennukseen.

Ympäristöministeriö on määritellyt askel- ja ilmaäänieristävyydelle lukuarvoja eri huoneiden välille. Eristävyyden lukuarvot ovat määräyksiä ja niihin tulisi päästä jokaisessa uudisrakennuksessa.

Nykyisin rakennuksen ääniominaisuudet ovat yhä useammin huolenaiheena. Yleensä asia tulee esille, kun jokin rakenneosa ei toimi ääniteknillisesti oikein. Hyvin äänieristetyt makuuhuoneet tuovat viihtyisyyttä ja yksityisyyttä ison rakennuksen sisällä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hannes Junttila, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/