University of Oulu

Painonnoston fysiikka

Saved in:
Author: Tapaninaho, Janne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Physics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 21
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202310043096
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Tapaninaho, 2023
Publish Date: 2023-10-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Aho, Saana-Maija
Description:

Tiivistelmä

Tämä tutkielma keskittyy painonnoston fysiikan perusteisiin, erityisesti tempauksen ja työnnön liikkeiden analyysiin klassisen mekaniikan näkökulmasta. Tarkastelussa ovat keskeiset fysiikan käsitteet, kuten painovoima, työ, teho, energia, momentti, hitausmomentti ja pyörimismäärä, ja niiden soveltaminen painonnostoliikkeisiin.

Painonnosto on voimalaji, joka vaatii tarkkaa tekniikkaa. Painonnostoon kuuluvat liikkeet ovat tempaus ja työntö, joissa nostaja pyrkii nostamaan mahdollisimman suuren painon maan pinnalta päänsä yläpuolelle. Painovoima on perusvoima, joka vaikuttaa sekä nostajaan että nostettavaan tankoon, ja se on huomioitava liikkeiden suorittamisessa.

Työn ja tehon käsitteet ovat keskeisiä painonnoston fysiikassa. Työllä kuvataan voiman tekemää mekaanista työtä, joka siirtää kappaletta, ja tehon avulla voidaan arvioida, kuinka nopeasti työ tehdään. Nostajan on tehtävä työtä nostaessaan tanko ylös voittaakseen painovoima.

Energian säilymislaki on olennainen osa painonnoston fysiikkaa. Nostoliikkeen aikana tehty työ muuttuu tangon potentiaalienergiaksi ja kineettiseksi energiaksi, ja näitä energian muutoksia voidaan tarkastella esimerkiksi energian säilymislain avulla.

Voiman momentti, hitausmomentti ja pyörimismäärä liittyvät pyörimisliikkeisiin. Momentti liittyy voimaan, joka aiheuttaa pyörimisen, kun taas hitausmomentti kuvaa kappaleen kykyä vastustaa pyörimistä. Oikea tekniikka ja voima ovat avainasemassa nostojen suorittamisessa, sillä tanko aiheuttaa vääntömomenttia nostajaan. Hitausmomenttia tarkastellaan tangon pyöriessä liikkeen aikana.

Tutkielma tarjoaa katsauksen painonnoston fysiikkaan klassisen mekaniikan näkökulmasta ja auttaa ymmärtämään, miten nämä perusvoimat ja käsitteet vaikuttavat painonnostoliikkeiden suorittamiseen. Tämä tieto voi olla hyödyllinen sekä painonnostajille että valmentajille, jotka pyrkivät optimoimaan suorituksiaan ja kehittämään tekniikkaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Janne Tapaninaho, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.