University of Oulu

Vaihto-opiskelijoiden haasteet Oulun yliopistossa

Saved in:
Author: Laitinen, Hanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Cultural Anthropology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 69
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202310043098
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Laitinen, 2023
Publish Date: 2023-10-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lakomäki, Sami
Heikkinen, Hannu
Reviewer: Lakomäki, Sami
Heikkinen, Hannu
Description:

Tiivistelmä

Pro gradun aiheena on vaihto-opiskelijoiden haasteet vaihtovuoden aikana Oulun yliopistossa. Opinnäytetyössäni selvitän, millaisia haasteita vaihto-opiskelijat kokivat vaihtonsa aikana Oulun yliopistossa. Lisäksi selvitän, kuinka Oulun yliopisto voisi vaihto-opiskelijoiden mielestä auttaa tulevia vaihto-opiskelijoita paremmin tulevaisuudessa samanlaisten haasteiden kanssa. Tutkimuksen kohteena olivat luonnollisesti kansainväliset opiskelijat.

Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa isoimmat yhteiset haasteet vaihto-opiskelijoiden keskuudessa ja tuoda esille mahdollisia parannusideoita. Lisäksi pyrin tuomaan vaihto-opiskelijoiden ääntä paremmin kuuluviin. Tutkimusaineistoni koostuu haastatteluista, jotka suoritettiin joko kasvotusten tai etänä. Etähaastattelut tehtiin joko Zoomin kautta tai kirjallisena. Haastattelujen lisäksi tein osallistuvaa havainnointia Cafe Linguassa, sekä syksyllä 2022, että keväällä 2023 ja Nordic Mythology-kurssin luennolla 11.11.2022. Osallistuvan havainnoinnin tarkoituksena oli päästä puhumaan vaihto-opiskelijoiden kanssa vapaammin. Lisäksi se antoi mahdollisuuden nähdä vaihto-opiskelijoiden keskinäistä kanssakäymistä paremmin. Käytin tutkimukseni tukena myös kirjallisia ja digitaalisia lähteitä.

Vaihto-opiskelijat kokivat haasteita ylivoimaisesti eniten sosiaalisten suhteiden muodostamisessa sekä muiden vaihto-opiskelijoiden, että suomalaisten opiskelijoiden kanssa. Suomalaisten opiskelijoiden kanssa suhteiden muodostaminen oli vaikeampaa. Vaihto-opiskelijat kokivat, että yliopisto piti heitä erillään suomalaisista opiskelijoista. Vaihto-opiskelijat kokivat kielimuurin luennoilla myös ongelmalliseksi. Toinen huomattava haaste oli kursseille ilmoittautuminen joko ennen vaihtovuotta tai sen aikana. Vaihto-opiskelijat kokivat Oulun yliopistossa opiskelun pääosin helpoksi ja Oulun yliopiston opiskelutilat saivat paljon kiitosta.

Yliopiston ulkopuolella koetut haasteet koskivat suomalaisen yhteiskunnan instituutioita ja niiden kanssa asioimista. Etenkin tunnistautumista vaativat palvelut, kuten postin ja pankin palvelut koettiin vaikeaksi. Pienemmiksi haasteiksi mainittiin valon määrän vähyys ja ruokakaupassa asioiminen. Suomen luonto nähtiin positiivisena asiana. Kotimaasta kaivattiin vain oman kulttuurin ruokaa.

Vaihto-opiskelijat toivovat selkeästi eniten tukea sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Jotkut haasteet tulosten perusteella ruokkivat toisiaan. Esimerkiksi kielimuuri suomalaisten opiskelijoiden kanssa lisäsi kokemusta suomalaisten opiskelijoiden erillään olosta ja sai vaihto-opiskelijat tukeutumaan toisiinsa. Tukea voitaisiin tarjota enemmän muun muassa opastusten muodossa ja lisäämällä järjestettyjä tapahtumia sekä muiden vaihto-opiskelijoiden, että suomalaisten opiskelijoiden kanssa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna Laitinen, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.