University of Oulu

Musiikinopettajien käsityksiä opiskelijan musiikillisen luovuuden tukemisesta lukion musiikkiteknologian opetuksessa

Saved in:
Author: Kaarle, Veikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 90
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202310053099
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Kaarle, 2023
Publish Date: 2023-10-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Paananen, Pirkko
Reviewer: Paananen, Pirkko
Laru, Jari
Description:

Tiivistelmä

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019 sisältävät luovaan musiikilliseen toimintaan liittyviä tavoitteita musiikkiteknologiaa käyttämällä. Sen vuoksi on tärkeää, että musiikinopettajat olisivat tietoisia musiikkiteknologian mahdollisuuksista luovuuden tukemisessa. Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitetään, miten lukion musiikkiteknologian opetuksessa voidaan tukea opiskelijan musiikillista luovuutta. Tutkimuksessa tarkastellaan mitä musiikkiteknologian luova käyttö on lukion musiikinopetuksessa. Tavoitteena on tuoda esille musiikkiteknologiaan perehtyneiden musiikinopettajien tietotaitoa ja näkemyksiä.

Tutkimus toteutettiin laadullisena haastattelututkimuksena. Tutkimussuuntauksena on fenomenografia. Tutkimukseen osallistui neljä haastateltavaa, joista kaikki olivat musiikkiteknologiaa aktiivisesti käyttäviä lukion musiikin opettajia. Haastateltavista kolme toimi musiikkiteknologian opettajana musiikkilukiossa, ja yksi perinteisen lukion musiikinopettajana. Haastatteluaineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin.

Tutkimuksen tulokset ilmentävät erilaisia käsityksiä liittyen musiikkiteknologian käyttöön oppilaan luovuuden tukemisessa. Tulosten yläkategorioiksi muodostuivat oppimisympäristö, luovan musiikkiteknologian opetuksen haasteet, musiikkiteknologian luoviin tehtäviin osallistumista edistävät elementit, musiikkiteknologinen luovuus sekä luova musiikkiteknologian käyttö.

Tutkimus tuotti uutta tietoa musiikkiteknologian käyttämisen hallinnan merkityksestä opiskelijan luovassa työskentelyssä, sekä sen haasteista. Tutkimus tarjoaa uutta tietoa myös luovan musiikillisen toiminnan ohjaamisesta lukio-opetuksessa sekä musiikkiteknologian potentiaalista luovassa musiikillisessa toiminnassa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Veikka Kaarle, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.