University of Oulu

Hermon ärtyvyyden määrittäminen threshold tracking -menetelmällä

Saved in:
Author: Partanen, Tuukka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Physics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 21
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202310103108
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Partanen, 2023
Publish Date: 2023-10-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Immonen, Esa-Ville
Description:

Tiivistelmä

Tunnetummilla kliinisen neurofysiologian tutkimuksilla, kuten elektroneuromyografialla (ENMG) saadaan tietoa hermosolujen johtumisnopeuksista ja hermojen eristekerroksesta eli myeliinikuoresta. Threshold tracking -menetelmässä määritetään puolestaan hermon ärtyvyyttä, eli määritetään kynnyspotentiaali, joka vaaditaan aktiopotentiaalin muodostumiseen. Threshold tracking -menetelmällä voidaan tutkia sekä sensorisia että motorisia neuroneita.

Tässä kandidaatin tutkielmassa käsitellään hermosolun biofysiikkaa, noninvasiivista mittausmenetelmää ja threshold tracking -menetelmällä tapahtuvaa mittausta. Hermosolun biofysiikassa käsitellään sensorista ja motorista neuronia, solukalvon toimintaa ja ionikanavien funktiota aktiopotentiaalissa. Threshold tracking -menetelmästä perehdytään mittauslaitteistoon, mittausperiaatteeseen ja erilaisiin mittauskonfiguraatioihin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tuukka Partanen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/