University of Oulu

Kerrostalo Ikaalisiin

Saved in:
Author: Niemelä, Hilla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 8.2 MB)
Pages: 10
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202310113112
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Niemelä, 2023
Publish Date: 2023-10-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Pihlajaniemi, Janne
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintyöni aiheena on suunnitelma puukerrostalosta Ikaalisten Vanhaan kauppalaan. Työ on toteutettu yhteisprojektina, johon kuuluvat yhdyskuntasuunnittelun asemakaavakurssi, rakennusopin kerrostalosuunnittelukurssi ja nykyarkkitehtuurin asuntosuunnittelun kurssi. Näistä asuntosuunnittelun kurssi on virallinen kandidaatintyöni. Suunnittelualue on kulttuurihistoriallisesti merkittävää aluetta, mutta kadottanut paljolti henkeään, 1900-luvun loppupuolen purku- ja rakentamispäätösten myötä.

Viitesuunnitelma ja asemakaava tehtiin kokonaisuudessaan vesistön ympäröimille Vanhan Kauppalan sekä Toivolansaaren alueille. Alueella on voimakkaita korkeuseroja, jonka myötä näkymät eri puolille vesistöön ovat vahvassa roolissa. Vanhoja puukujanteita on säästetty ja osittain uusittu. Historiallisia, nykyään suojeltuja, kauppalan rakennuksia on jäljellä ripotellen, mutta aluetta dominoi 70-luvulla rakennetut lamellitalot, jotka irrottautuvat selkeästi katulinjasta. Työssäni halusin tukea Kauppalan kulttuurihistoriallisia arvoja ja sen tunnelman palauttamista yhtenäiseksi. Koen, että kyse ei ole vain yksittäisistä arvokkaista rakennuksista, mutta myös arvokkaaksi koettavasta tunnelmasta, joka muodostuu eri rakennusten ja tilojen kokonaisuuksista. Tähän voi myös uusi rakennuskanta osallistua.

Projektinani oli siis suunnitella tehdyn asemakaavan pohjalta uusi asuinkerrostalo ja pihasuunnitelma alueelle. Valitsin kohteeksi Valtakadun ja Poppelikadun kulmaukseen sijoittuvan asuinrakennuksen. Asemakaavassa osoitin rakennuspinta-alaa katulinjan mukaan kulkevaksi, jolloin muodostuu mukavia katutiloja, sekä suojaisia sisäpihoja Vanhan kauppalan tyyliin. Materiaalina käytin mahdollisimman paljon puuta, erityisesti julkisivuissa, mutta myös sisätiloissa. Asunnoista halusin avaria ja valoisia ja moneen elämäntilanteeseen sopivia. Yhteistilojen ja pihan halusin tukevan yhteisöllisyyttä, kotoisuutta ja turvallisuuden tunteen syntymistä, niin että se voisi toimia viihtyisyydessään pitkäaikaisena asuinpaikkana, niin perheille, nuorille, kuin vanhuksillekin. Tavoitteenani oli myös Valtakadun aktivoiminen ja palveluiden lisääminen Kauppalan alueella, ensimmäisen kerroksen houkuttelevilla ja yrittäjille muuntuvilla liiketiloilla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hilla Niemelä, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/