University of Oulu

Yhdessä hupsutellen : lapsen ilmaisema huumori ja yhteisöllisyys varhaiskasvatusryhmässä

Saved in:
Author: Ahonen, Jenna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 48
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202310123116
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Ahonen, 2023
Publish Date: 2023-10-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Peltola, Maria
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on tutkia sitä, millainen vaikutus lapsen ilmaisemalla huumorilla on varhaiskasvatusryhmän yhteisöllisyydelle ja miten lapsen ilmaisemaan huumoriin suhtaudutaan. Huumori on sosiaalisen vuorovaikutuksen ja viestinnän muoto, jokin hilpeyttä ja huvitusta herättävä verbaalinen ilmaisu tai teko. Yhteisöllisyyttä tarkastellaan sosiokulttuurisen teorian ja vuorovaikutuksellisuuden kautta. Tämä laadullinen tutkielma on toteutettu kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla aiempiin kotimaisiin ja kansainvälisiin tutkimuksiin nojaten.

Huumorilla ja siihen liittyvällä leikillisyydellä, naurulla sekä myönteisillä tunteilla on olennainen merkitys yhteenkuuluvuuden rakentumisessa ja ylläpidossa. Toisaalta huumorin sävyllä on väliä: loukkaava, itsetuhoinen tai aggressiivinen huumori jakaa yhteisöä, iloinen ja hyväntahtoinen yhdistää. Lapsille huumori on väline kommunikoida, kuluttaa aikaa ja villiinnyttää kaveria. Karnevalistinen hulluttelu on myös rajanvetoa lasten omalle kulttuurille, huumorilla uhmataan kasvattajaa tai luodaan pienempiä yhteisöjä ryhmän sisälle. Vaikka kasvattajat yleisesti arvostavat huumoria, lapsen ilmaisemaan huumoriin suhtaudutaan osin ristiriitaisesti ja sitä sallitaan tilannekohtaisesti. Kasvattajan ja lapsen huumorikäsitykset ovat usein eriparisia, jolloin kasvattaja saattaa kieltää lasten keskinäistä, lapsia yhdistävää hulluttelua sen hallitsemattomuuden vuoksi. Toisaalta kasvattajan myönteinen suhtautuminen, heittäytyminen ja osallistuminen lapsen huumorialoitteisiin lisää myös kasvattajan ja lasten välistä yhteenkuuluvuutta ja vähentää tarvetta rajoittaa huumorin ilmaisua. Huumorin vaikutukset ryhmän yhteisöllisyyteen määrittyvät ennen kaikkea siitä, miten huumori tulkitaan ja miten se tavoittaa vastaanottajan.

Kasvattajan on olennaista tarkastella suhtautumistaan lasten ilmaisemaan huumoriin ja lasten omaan huumorikulttuuriin. Yhteisöllisyyden lisääminen huumorin keinoin vaatii myös huumorin kehityksen tuntemista. Kunnioittamalla lapsen ilmaisemaa huumoria voidaan syventää hänen aktiivista toimijuutta ja osallisuutta sekä edistää varhaiskasvatusryhmän yhteisöllisyyttä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenna Ahonen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/