University of Oulu

Ei-laskutettavan työn analysointi ja hallinta rakentamisen konsultoinnissa ja suunnittelussa

Saved in:
Author: Kemppainen, Tatu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202310173127
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Kemppainen, 2023
Publish Date: 2023-10-17
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Haapasalo, Harri
Annunen, Petteri
Reviewer: Annunen, Petteri
Haapasalo, Harri
Description:

Tiivistelmä

Rakentamisen tuottavuuden kehittäminen on alan kehityksen kannalta hyvin keskeistä. Rakentamisen suunnittelu- ja konsultointipalveluita tarjoavat yritykset ovat osa tätä rakentamisen arvoketjua. Nämä yritykset myyvät useimmiten asiantuntijoidensa aikaa asiakkaillensa. Näiden asiantuntijoiden työskentelyn kehittämistä lean-ajattelun näkökulmasta ei ole tutkittu merkittävästi. Nykyisen rakentamisen toimintamallin puitteissa suunnittelu- ja konsultointipalveluiden työn organisoimisen ja johtamisen kehittämisessä on potentiaalia tuottavuuden parantamiseen.

Työssä tutkitaan suunnittelu- ja konsultointipalveluita tarjoavassa yrityksessä tehtävää työtä, jota ei ole tarkoitus laskuttaa asiakkaalta: Miten ei-laskutettavaa työtä voidaan mitata, mitä se case-yrityksessä on ja miten sitä tulisi kehittää? Tutkimus koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja empiirisestä osiosta. Empiirisessä osassa tutkimusmenetelminä käytetään puolistrukturoituja haastatteluita (n=26) ja niiden tueksi tutkittavien täyttämiä tutkimuspäiväkirjoja.

Työn tuloksena saatiin tietoa case-yrityksen ei-laskutettavasta työstä sekä ehdotuksia sen kehittämiseksi. Kehitysehdotukset koostuvat case-yritykselle kohdennetuista yksittäisistä kehitysehdotuksista ja mallista ei-laskutettavan työn johtamiseen. Näitä tuloksia voidaan hyödyntää case-yrityksen lisäksi muiden toimialan yritysten toiminnan kehittämiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tatu Kemppainen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/