University of Oulu

Plassin historia ja tulevaisuuden visiointi

Saved in:
Author: Tervo, Kaisu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 96.8 MB)
Pages: 54
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202310303168
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Tervo, 2023
Publish Date: 2023-11-01
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Soikkeli, Anu
Reviewer: Luusua, Aale
Description:

Tiivistelmä

Diplomityön aiheena on Kalajoen Plassin tulevaisuuden visiointi historiaan ja nykytilanteeseen peilaten. Plassi on luokiteltu vuonna 1993 valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY). Paikkakunnalla vahvasti vaikuttanut Santaholman saha päätti toimintansa vuonna 1996, jonka jälkeen Plassilla on ollut haasteita löytää uusi kehityssuunta.

Tutkielmaosa sisältää aluetta koskevien historiatietojen täydennystä ja dokumentointia. Nykytilanteen osiossa on selvitetty alueen toimijat, palvelut, paikan henki ja analysoitu alueen ympäristön rakennetta. Kehityskeinoja on pohdittu eri toimitasojen kautta ja alueen ympäristöarvojen näkökulmista.

Tiedonhankintakeinoina analyysia ja alueen kokonaisvaltaista ymmärrystä varten on käytetty pääasiassa kirjallisuutta, karttoja, kaavaselostuksia, kaavamuutoshistoriaa, kohdekäyntejä ja vanhoja valokuvia. Alueen asukkaille ja toimijoille suunnattujen keskustelutilaisuuksien, kyselyiden ja haastattelujen lisäksi järjestin kaupungin entisten sekä nykyisten työntekijöiden ja luottamushenkilöiden haastatteluja.

Työn tuloksena on kaikkien eri tahojen ja kokonaisuuden kannalta kehitysideoita ja tulevaisuuden visioita. Näihin eri tasoihin kuuluu rakennettu kulttuuriympäristö, kaupunki, yritykset, toimijat ja asukkaat. Kehitystyksen pääpainona on vahvistaa alueen identiteettiä rakennetun ympäristön kehittämisen keinoin ja visioida kulttuurihistoriallisen ympäristön käytön jatkuvuutta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kaisu Tervo, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/