University of Oulu

Traumaattinen toiseus Jonas Gardellin trilogiassa Torka aldrig tårar utan handskar

Saved in:
Author: Aitto-oja, Suvi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Literature
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 70
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202311063178
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Aitto-oja, 2023
Publish Date: 2023-11-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Korhonen, Kuisma
Reviewer: Korhonen, Kuisma
Työlahti, Nina
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmani käsittelee traumaattisen toiseuden kerrontaa Jonas Gardellin trilogiassa ”Torka aldrig tårar utan handskar”. Teossarjan osat ”1. Kärleken”, ”2. Sjukdomen” ja ”3. Döden” muodostavat yhtenäisen tarinallisen kokonaisuuden, joka kuvaa Ruotsissa eläneiden homomiesten elämää 1970–1990-luvulla. Tarinassa painottuu erityisesti 1980-luku, jolloin hiv rantautui Ruotsiin. Tutkielmaani ohjaavat seuraavat tutkimuskysymykset: 1. Miten traumaattista toiseutta kerrotaan ”Torka aldrig tårar utan handskar” -teoksessa Rasmuksen ja Benjaminin tarinoissa? 2. Miten traumaattisen toiseuden todistajuus näkyy trilogian kertojahahmon kerronnassa?

Tutkielmani kohdeteos edustaa traumafiktiota, jossa toiseuden kokemuksien kuvaamisella on merkittävä rooli. Traumaattisella toiseudella tarkoitan ilmiötä, jossa toiseuden kokemuksista muotoutuu jatkuvaluonteinen trauma, joka oireilee kompleksisen traumaperäisen stressihäiriön tavoin. Kirjallisuus voi kuvata traumaattista toiseutta erilaisilla kerronnallisilla keinoilla. Tutkielmassani olen keskittynyt analysoimaan erityisesti aikahyppyjen, viivyttelyn, toiston, metaforien ja binäärioppositioiden käyttöä traumaattisen toiseuden kuvaamisessa. Myös todistajuus toimii yhtenä analyysini avainkäsitteenä. Tutkielmassani peilaan kohdeteoksesta tekemiäni havaintoja toisten traumakirjallisuutta tai toiseutta tutkineiden havaintoihin. Keskeisiä keskustelukumppaneita ovat esimerkiksi Joshua Pederson, Robert Eaglestone, Sue Vice, Carolyn J. Dean, Cathy Caruth ja Stuart Hall.

Kohdeteoksessani trauman oireet ovat varsin suoraan luettavissa. Kerronnassa toistuvat usein kuvaukset henkilöhahmojen fyysisistä ja psyykkisistä traumaan viittaavista oireista. Tällaisia oireita ovat esimerkiksi väriseminen, menneiden tapahtumien tunkeutuminen mieleen, räjähtävä/tukahdutettu viha, pakonomainen/tukahdutettu seksuaalisuus, häpeän ja tahrituksi tulemisen kokemukset sekä syyllisen uskomusjärjestelmän rationalisoiminen tai hyväksyminen.

Tapahtumia, jotka muotoutuvat traumaksi ja alkavat oireilla henkilöhahmoissa, kuvataan teoksessa varsin suoraan. Yksittäisen traumaattisen tapahtuman kuvaus voi toimia edustuksena toisille samankaltaisina toistuville tapahtumille. Traumaattisten tapahtumien kertomiselle tyypillisiä keinoja ovat viivyttelyn ja toiston käyttäminen. Toistoa käytetään erityisesti intruusioiden kuvaamisessa. Traumaattiseen toiseuteen kytkeytyvät intruusiot ja muut kompleksisen trauman oireet voivat lisäksi purkautua esiin arvottavien ja yleistävien binäärioppositioiden käyttönä. Traumaa kerrotaan kohdeteoksessani myös epäsuorasti metaforaa hyödyntäen. Kohdeteokseni kertojan kerronnassa näyttäytyvät monet todistajuudelle tyypilliset piirteet, kuten pyrkimys vakuuttavuuteen, syyllisten nimeäminen, todistajuuden taakan kantaminen sekä kertomisen velvollisuus.

see all

Subjects:
Copyright information: © Suvi Aitto-oja, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/