University of Oulu

Katseenseuranta käytettävyyden tutkimisen tukena

Saved in:
Author: Turpeinen, Johannes1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202311093190
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Turpeinen, 2023
Publish Date: 2023-11-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Rajanen, Mikko
Description:

Tiivistelmä

Motivaationa tälle tutkielmalle oli se, että katseenseuranta teknologiana kiinnostaa minua paljon sekä se, että käyttäjälähtöisen suunnittelun ja helppokäyttöisten järjestelmien kysyntä on kasvavaa. Halusin selvittää sen, voiko katseenseurannan avulla parantaa järjestelmien käytettävyyttä niin, että siihen käytetyt resurssit olisivat saadun lisäarvon perusteella katseenseurannan tuoman lisätyön arvoista. Lisäksi minua kiinnosti se, kuinka luotettavasti katseenseurannan avulla saatua dataa voidaan hyödyntää.

Tutkimusmenetelmänä toimi kirjallisuuskatsaus, jossa perehdyttiin tutkimuksiin katseenseurannan luotettavuudesta ja tehokkuudesta, käytettävyyden tutkimisesta, katseenseurannan hyödyntämisestä käytettävyyden parantamisessa, sekä katseenseurannan käytöstä muiden mittausten kanssa. Eri tutkimuksien avaaminen ja vertailu mahdollisti sitten aiheesta luotettavan pohdinnan ja johtopäätöksien tekemisen.

Tutkimuksen tärkeimmät havainnot olivat se, että katseenseurannan hyödyntäminen voi oikeinkäytettynä tuoda uusia näkökulmia käytettävyyden parantamiseen. Oikeanlainen hyödyntäminen on kuitenkin avainasemassa, sillä mikäli saatua dataa ei hyödynnetä oikein, tai resurssit eivät ole riittävät, katseenseurannan käyttäminen ei tuo huomattavaa lisäarvoa. On myös tärkeä muistaa se, ettei katseenseurannan käyttö korvaa muita käytettävyyden tutkimismenetelmiä, vaan se on lisätyökalu. Tutkimus toi yhteen monia erilaisia näkökulmia katseenseurannan käytöstä.

Katseenseurannan käyttö käytettävyyden parantamisessa ei ole suurelle osalle tuttu käsite, joten tämä tutkimus voi tuoda uutta tietoa sen hyödyntämisestä. Tutkimus auttaa myös arvioimaan sitä, olisiko katseenseurannan käytöstä mahdollisesti hyötyä lukijan oman projektin käyttöliittymän käytettävyyden parantamisessa. Tutkimus kertoo myös asioista, joita on tärkeä ottaa huomioon, mikäli katseenseurantaa halutaan hyödyntää mahdollisimman laadukkaasti.

see all

Subjects:
Copyright information: © Johannes Turpeinen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/