University of Oulu

Lapsena koetun seksuaalisen väkivallan seuraukset naisen elämään

Saved in:
Author: Lehmussaari, Heta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 77
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202311103193
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Lehmussaari, 2023
Publish Date: 2023-11-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Mäkitalo, Kati
Reviewer: Mäkitalo, Kati
Louhela, Helena
Description:

Tiivistelmä

Tyttöihin ja naisiin kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta on raportoitu niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Tutkimukset osoittavat niiden yleistyneen. Opetusalan ammattilaiset ovat velvoitettuja ilmoittamaan viranomaisille, jos selviää, että lapsi on kokenut seksuaalista väkivalta. Tästä johtuen ammattilaisilla tulee olla ymmärrystä siitä millaisia seurauksia seksuaalisella väkivallalla on ja miten ne ilmenevät, jotta lapsia voidaan auttaa. Lapsena koettu seksuaalinen väkivalta on traumatisoiva väkivallan muoto, jolla on moninaisia seurauksia elämään, joita tässä tutkielmassa tuodaan esille analysoimalla seitsemän naisen tarinaa.

Tutkielman aineistona toimi kaunokirjallinen teos, josta valitsin seitsemän naisen tarinan. Naiset ovat kokeneet seksuaalista väkivaltaa lapsena eri ikäisinä, kahden kuukauden ikäisestä 12. ikäänvuoteen asti. Naisista viisi olivat kokeneet seksuaalista väkivaltaa tutun henkilön ja kaksi tuntemattoman henkilön toimesta. Tuloksista tuli ilmi, kuinka seksuaalinen väkivalta vaikutti kokonaisvaltaisesti naisten elämään. Seksuaalinen väkivalta on ollut traumatisoivaa ja sen seuraukset näyttäytyvät niin psyykkisesti mielenterveyteen vaikuttavina tekijöinä, fyysisesti erilaisina kehollisina oireiluina kuin sosiaalisesti haasteina ihmissuhteissa. Traumatisoitumiseen liittyvät oireet näyttäytyivät jokaisella osa-alueella.

Tutkielman tulokset osoittavat piirteitä oireiluista, jotka voivat viestittää opetusalan ammattilaisille lapsen kokeneen seksuaalista väkivaltaa. Lapsen käytös ja olemus voi muuttua sulkeutuneeksi, muista vetäytyväksi, itseä vähätteleväksi ja ahdistuneeksi. Opetusalan ammattilaisten on tärkeää tuntea omat oppilaansa, jotta lasten käytöksen ja olemuksen muutokset voidaan huomata, sillä se voi olla merkki koetusta seksuaalisesta väkivallasta. Epäilyn herätessä asiasta tulee keskustella kollegoiden kanssa, tarkkailla lasta sekä ottaa yhteyttä lapsen huoltajiin. Jos lapsi itse kertoo kokemuksistaan, tulee olla välittömästi yhteydessä viranomaisiin. Haasteena on seksuaalisen väkivallan traumaattisuus, sillä on mahdollista, että lapsi ei muista kokemuksiaan. Tuloksista tuli ilmi, kuinka joissain tapauksissa omia väkivallan kokemuksia ei muistettu kun vasta aikuisiällä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Heta Lehmussaari, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.