University of Oulu

Rikkivedyn biologinen hapetus

Saved in:
Author: Järvelä, Janne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 23
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202311103200
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Järvelä, 2023
Publish Date: 2023-11-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Virpiranta, Hanna
Description:

Tiivistelmä

Suurin osa rikistä esiintyy maapallolla sedimenteissä ja kallioissa sulfaattimineraalien ja sulfidimineraalien muodossa. Niinpä rikkiä päätyy kaivostoiminnan vaikutuksesta herkästi myös kaivosvesiin. Valtameret muodostavat merkittävät sulfaattivarannot. Fossiilisten polttoaineiden polttamisen kautta erityisesti rikkidioksidia liittyy luonnon rikkikiertoon. Työn tavoitteena on selvittää, miten esimerkiksi kaivosvesien biologisessa sulfaatinpoistossa muodostuvaa rikkivetyä voidaan hyödyntää. Rikkivedyn käsittely on kannattavaa, sillä se on monin tavoin haitallista. Rikkivedyn hyödyntämiskohteita ovat metallien saostaminen ja biokonversio alkuainerikiksi tai rikkihapoksi. Happamissa kaivosvesissä voi olla eri metalleja vaihtelevina pitoisuuksina. Näitä metalleja voidaan saostaa sulfaatinpelkistyksen tuloksena syntyvän vapaan rikkivedyn avulla. Silloin syntyy liukenemattomia metallikomplekseja. Ylimääräistä rikkivetyä voidaan hyödyntää myös hapettamalla. Rikkivedyn konversioon käytetään yleensä fysikaalis-kemiallisia menetelmiä. Kuitenkin mikrobien toimintaa rikkivedyn poistoon käyttävät biologiset menetelmät ovat kasvattaneet suosiotaan, sillä ne ovat tehokkaampia ja taloudellisempia mikäli toimintaolosuhteet ovat kunnossa. Työssä keskitytään biologiseen hapettamiseen mikrobien avulla. Biokonversio rikkihapoksi onnistuu keinotekoisesti esimerkiksi biofiltterissä. Biologista hapettumista tapahtuu myös luonnollisesti esimerkiksi jätevesiputkissa. Rikkivetyä voidaan myös hapettaa katalyyttisesti alkuainerikiksi ja rikkihapoksi. Rikkivedyn biologiseen hapettamiseen alkuainerikiksi voidaan käyttää esimerkiksi air-lift bioreaktoria. Kaupallisessa käytössä on esimerkiksi SULFATEQTM- prosessi, joka hyödyntää rikkivedyn biokonversiota alkuainerikiksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Janne Järvelä, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/