University of Oulu

Suolistomikrobiomin vaikutus Alzheimerin taudin kehitykseen

Saved in:
Author: Iskala, Senja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202311163236
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Iskala, 2023
Publish Date: 2023-11-17
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Viljakainen, Lumi
Description:

Tiivistelmä

Alzheimerin tauti (AD) on neurodegeneratiivinen sairaus, jonka tyypillisiä oireita ovat kognition ja muistin heikentyminen. AD:n tyypillisiin patologisiin muutoksiin kuuluvat esimerkiksi proteiinikertymien muodostuminen ja krooninen neuroinflammaatio. AD:n kehittymiseen liittyy paljon kysymyksiä, sillä AD:n patologia ja molekulaariset reitit eivät ole vielä täysin tiedossa. Tuoreimmat tutkimukset ovat osoittaneet suolistomikrobiomin olevan vuorovaikutuksessa aivojen kanssa. Tämän yhteyden häiriöiden uskotaan vaikuttavan esimerkiksi AD:ssa. Suolistomikrobiomin ja AD:n välisen yhteyden tutkiminen mahdollistaa AD:n patologian paremman ymmärtämisen sekä mahdollisesti uusien hoito- ja ehkäisymenetelmien löytämisen.

Suolistomikrobiomin dysbioosi tarkoittaa suolistomikrobiomin monimuotoisuuden muutoksia. Monimuotoisuuden muutokset tapahtuvat pääjakso-, suku- ja lajitasolla. Dysbioosissa suolistomikrobiomin rakenne muuttuu inflammaatiota estävän sijasta inflammaatiota edistäväksi. Suolistomikrobiomin dysbioosi on yhdistetty AD:n patologisiin muutoksiin, esimerkiksi neuroinflammaatioon, proteiinikertymien muodostumiseen sekä aivoveriesteen heikentymiseen. Patologiset muutokset lisäävät AD-potilaan kognitiivista heikentymistä ja muiden oireiden vakavuutta. Suolistomikrobiomin ja AD:n välinen yhteys on suhteellisen uusi tutkimusaihe, mutta se on herättänyt tutkijoiden mielenkiinnon ja tutkimukset aiheesta lisääntyvät jatkuvasti.

AD on etenkin ikääntyneiden ihmisten sairaus ja sen määrän oletetaan lisääntyvät tulevaisuudessa, sillä ikääntyvien määrä kasvaa globaalisti jatkuvasti. Siksi olisikin erityisen tärkeää, että AD:n patologiaa ymmärrettäisiin paremmin. Parempi patologian ymmärtäminen avaa uusia hoito- sekä ehkäisymenetelmiä ja auttaa aikaisempaan AD:n diagnosointiin, mikä auttaisi vähentämään vakavasti sairastuneiden määrää. Suolistomikrobiomin ja AD:n välisen suhteen löytämisen myötä uusia AD:n hoito- ja ehkäisymenetelmiä on kohdistettu suolistomikrobiomiin. Suolistomikrobiomiin kohdistetut hoitomekanismit ylläpitävät tai palauttavat suolistomikrobiomin tasapainon, jonka avulla ehkäistään AD:n progressiota ja varhaisessa vaiheessa sairauden kehittymistä. Suolistomikrobiomiin kohdistettuina hoitomenetelminä voisi toimia esimerkiksi pro- ja prebiootit, ulosteensiirto sekä suolistomikrobiomiin kohdistuvat AD-lääkkeet.

see all

Subjects:
Copyright information: © Senja Iskala, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/