University of Oulu

Terveyspalveluiden alueelliset kustannuserot : tarkastelussa Kainuun perusterveydenhuollon avohoidon kustannukset vuosilta 2015–2018

Saved in:
Author: Marttila, Anna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 49
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202311173243
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Marttila, 2023
Publish Date: 2023-11-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Antikainen, Harri
Lankila, Tiina
Reviewer: Antikainen, Harri
Seppänen, Marjo
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tavoitteena on selvittää, esiintyykö Kainuussa eroja perusterveydenhuollon avohoidon kustannuksissa kuntien välillä ja tilastollisten kuntaryhmien välillä. Kustannuksia tarkastellaan perusterveydenhuollon avohoidon kokonaiskustannusten osalta sekä palvelumuotokohtaisesti. Aiheen tarkastelu on ajankohtaista, sillä Suomen terveydenhuoltojärjestelmä on murroksessa 2023 alkuvuodesta tapahtuneen soteuudistuksen myötä.

Terveydenhuollon kustannusten kasvu on tunnistettu kansainvälisessä kirjallisuudessa länsimaita koskevaksi ongelmaksi. Terveydenhuollon kustannuksiin vaikuttavat lukuisat tekijät ja ne voidaan jakaa altistaviin, mahdollistaviin ja tarvetekijöihin Andersenin mallia mukaillen.

Tutkielman aineistona on käytetty Avohilmo-rekisteriaineistoa vuosilta 2015–2018 Kainuun osalta. Aineiston perusteella laskettiin kunnille sekä kuntaryhmille keskimääräiset potilaskohtaiset kustannukset, käyntikohtaiset kustannukset sekä käyntien määrä potilasta kohden.

Aineiston perusteella Kainuussa on eroja perusterveydenhuollon avohoidon kustannuksissa sekä kuntien että tilastollisten kuntaryhmien kohdalla. Erot potilaskohtaisissa kustannuksissa vaikuttavat pääosin johtuvan eroista käyntien määrissä. Poikkeuksena tästä on palvelumuodoista terapiapalvelut, jonka käyntikohtaisissa kustannuksissa oli havaittavissa eroavaisuuksia. Jatkossa olisi hyvä selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat terveydenhuollon käyntimäärien eroihin Kainuussa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anna Marttila, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/