University of Oulu

Koronapandemian ja etäopetuksen vaikutukset opiskelijoiden kokemaan yhteisöllisyyteen yliopistossa

Saved in:
Author: Hummelin, Lila1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202311203246
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Hummelin, 2023
Publish Date: 2023-11-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Iivari, Netta
Molin-Juustila, Tonja
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten koronapandemia ja siitä seurannut etäopiskelu ovat vaikuttaneet opiskelijoiden kokemaan yhteisöllisyyteen yliopistossa. Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena perustuen jo tehtyyn tutkimukseen. Aihe on tärkeä, sillä pandemialla oli kokonaisvaltainen vaikutus opiskelijoiden elämään, ja jonka jälkiseuraukset saattavat näkyä vielä pitkään.

Kirjallisuuskatsauksessa selvisi, että etäopetuksen yleistyessä ja pandemian jyllätessä opiskelijat kokivat enemmän yksinäisyyttä ja ahdistusta. Yksinäisyyden tunnetta lisäsi se, että opiskelijoiden kokema yhteisöllisyys ja merkityksellisyys väheni huomattavasti pandemian aikana. Tähän vaikutti kampusten sulkeminen, ero kanssaopiskelijoista ja etäopiskelun yksinäisyys. Opiskelijat kokivat myös stressiä, ja monilla oli vaikeuksia sopeutua etäopiskeluun. Erityisesti haasteita kohtasivat vähemmän kehittyneillä alueilla asuvat opiskelijat sekä vammaiset opiskelijat. Opiskelijat kaipasivat vuorovaikutusta ja yhteydenpitoa luokkatovereihin sekä henkilökuntaan, mutta etäopetuksen myötä nämä kokemukset vähenivät huomattavasti.

Pandemia vaikutti myös opiskelijoiden motivaatioon ja kykyyn suorittaa kursseja. Monessa tutkimuksessa nousi esiin opiskelijoiden mieltymys lähiopetukseen, sillä silloin oli mahdollista olla välittömässä vuorovaikutuksessa niin opettajien kuin toisten opiskelijoiden kanssa. Pandemian aikana etäopetuksessa ongelmiksi nousivat niin opiskelijoiden kuin opettajien huonot nettiyhteydet ja rauhallisten opiskelupaikkojen puute.

Koronapandemia pakotti yliopistot sopeutumaan nopeasti etäopetukseen. Vaikka etäopetus tarjosi joustavuutta, se toi mukanaan myös haasteita sekä opiskelijoille että opettajille. Opiskelijoiden hyvinvointiin ja sosiaalisiin suhteisiin kohdistui merkittäviä vaikutuksia pandemian aikana. Tulevaisuudessa tarvitaan näiden haasteiden voittamiseen jatkuvaa tukea ja palveluiden kehittämistä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Lila Hummelin, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/