University of Oulu

Avoimen inframallintamisen kansainvälisen verkkosivuston kehittäminen

Saved in:
Author: Kemppainen, Annika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 8.8 MB)
Pages: 142
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202311213253
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kemppainen, 2023
Publish Date: 2023-11-21
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Heikkilä, Rauno
Kolli, Tanja
Reviewer: Heikkilä, Rauno
Kolli, Tanja
Description:

Tiivistelmä

Tämän diplomityön päätavoitteena oli selvittää avoimen inframallintamisen (Open InfraBIM) verkkosivuston kehittämistä sekä hyödyntämistä yritysten vientiä tukevaan markkinointiin. Tavoite oli selvittää oppimisympäristön mallipohjaista infrarakentamista koskevat oppimistarpeet rajatussa kansainvälisessä otosryhmässä sekä miten verkkosivusto sisältöineen palvelee parhaiten oppimistavoitteiden täyttymistä.

Diplomityössä selvitettiin inframallintamisen verkkokurssien saatavuutta sekä rakentamisen tietomallintamisen (BIM) verkkokurssien otsikkotasoisia rakenteita ja sisältöä. Tarkemmin tutustuttiin kolmen referenssiverkkokurssin toimivuuteen. Haastattelututkimuksissa haastateltiin kolme suomalaista, kaksi saksalaista ja yksi tanskalainen asiantuntija maiden inframallintamisen nykytilanteesta. Aineistoa diplomityötä varten kerättiin kyselytutkimuksina, Väyläviraston kanssa yhteistyössä toteutetusta työpajatyöskentelystä sekä tutkimusmatkalta Saksaan. Diplomityössä rakennettiin avoimen inframallintamisen perusteiden pilottimoduuli, jonka toimivuudesta kerättiin palautetta. Pilottimoduulin pohjalta luotiin yleistetty moduulin rakennemalli. Tekoälyn eli tässä tapauksessa OpenAI:n ChatGPT:n hyödyntämistä monikielisten opetusmateriaalien tuottamiseen tarkasteltiin lyhyesti.

Tutkimukset tukivat toteamusta, ettei vapaasti saatavia inframallintamisen perusteiden verkkokursseja ole helposti löydettävissä. Otsikkotasoisessa tutkimuksessa BIM-verkkokursseilla ei ole havaittavissa toistuvaa rakennetta. Haastattelututkimuksista ilmeni Suomen, Saksan ja Tanskan eroavan toisistaan inframallintamisen kehityksen ja standardoinnin tasoissa, mutta mallipohjaiset toimintatavat ja tulevaisuuden tavoitteet ovat hyvin samanlaisia. Lisäksi selvisi, että oppimistarpeita on erityisesti 3D-mallinnuksen erottamisesta inframallintamisesta, kunnossapidon tietotarpeiden täyttämisestä sekä elinkaariajattelusta.

Diplomityön päätavoitetta varten kehitettiin yritysten vientiä ja avoimen inframallintamisen moduulipohjaista oppimisympäristöä tukeva esimerkkimoduuli. Saatujen palautteiden perusteella moduulin yleinen rakennemalli on hyvä lähtökohta avoimen ja monikielisen verkkosivuston jatkokehitykseen. Avoimen inframallintamisen verkkosivustosta olisi hyötyä niin ulkomailla kuin kotimaassa, minkä takia suomalaisten toimijoiden kannattaa lähteä jatkokehittämään verkkosivustoa sen palvellessa niin tietotarpeiden täyttämistä, Suomeen tulevaan ulkomaista työvoimaa kuin suomalaisten yritysten vientiä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Annika Kemppainen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/